HAVE YOUR SAY – NEW GALWAY TOURISM BRAND

Galway City Council and Galway County Councils, in partnership with Fáilte Ireland, are developing a joint tourism destination brand to represent Galway, for the first time, as a unified destination.

This is a unique and exciting opportunity to create a useful asset for Galway’s Tourism Industry in promoting the destination and also help deliver the strategic priorities set out in the Tourism Strategies of Galway City & County Councils.

To that end, anybody working in or connected to tourism/hospitality in Galway is invited to share their ideas, via a short three minute survey, on what are the key elements the new brand needs to represent.

This short survey will be used to help craft the brand story for Galway and how it should be positioned with potential visitors both nationally and internationally.

The survey is available at https://www.surveymonkey.com/r/GalwayDestinationBrandSurvey

Everyone who takes part in the survey and who provides their details will be entered into a draw for a €100 One for all Voucher.

View Galway Festival and Events for 2022 here.

View Galway Attractions Map for Summer 2022 here.

CUIR DO THAIRIS SIN – BRAND NUA TURASÓIREACHTA NA GAILLIMHE

Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe, i gcomhpháirtíocht le Fáilte Ireland, i mbun branda cinn scríbe turasóireachta i gcomhar a fhorbairt chun ionadaíocht a dhéanamh ar Ghaillimh, den chéad uair, mar cheann scríbe aontaithe amháin.

Is deis ar leith agus iontach í seo sócmhainn áisiúil a chruthú do Thionscal Turasóireachta na Gaillimhe i dtaobh an ceann scríbe a chur chun cinn agus cuidiú le tosaíochtaí straitéiseacha a sholáthar freisin, mar atá leagtha amach i Straitéisí Turasóireacht Chomhairle Chontae & Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

Chuige sin, tugtar cuireadh do dhuine ar bith atá ag obair in earnáil na turasóireachta/an fháilteachais i nGaillimh nó a bhfuil baint acu le hearnáil na turasóireachta/an fháilteachais i nGaillimh a gcuid smaointe a roinnt trí shuirbhé gearr nach dtógfaidh ach trí nóiméad a chomhlánú ar na príomhghnéithe ar cheart don bhranda nua a chur i láthair.

Bainfear leas as an suirbhé gearr seo chun scéal an bhranda do Ghaillimh a chur i dtoll a chéile agus chun an chaoi ar cheart é a chur i láthair cuairteoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta araon a d’fhéadfadh teacht ar cuairt a chinneadh.

Is féidir an suirbhé a fháil ag https://www.surveymonkey.com/r/GalwayDestinationBrandSurvey

Beidh deis ag na daoine a ghlacfaidh páirt sa suirbhé Dearbhán One4All €100 a bhuachan. Dá mba mhaith leat d’ainm a bheith sa chrannchur don dearbhán, cuir isteach do chuid sonraí teagmhála sa chuid deiridh.