TOURISM STRATEGY FOR COUNTY GALWAY 2022-2030

The natural beauty and cultural assets of County Galway have long drawn tourists to this part of the country and tourism is now a valuable contributor to the life and economy of the area. The
County Council recognises the importance of tourism in terms of job creation and supporting local enterprise development and has recently commissioned the preparation of a new Tourism Strategy. In this context, you are invited to participate in this brief and confidential survey to share your views.

STRAITÉIS TURASÓIREACHTA DO CHONTAE NA GAILLIMHE 2022-2030 

Is fada áilleacht nádúrtha agus sócmhainní cultúir Chontae na Gaillimhe ag mealladh turasóirí go dtí an taobh seo tíre agus cuireann turasóireachta go mór le saol agus geilleagar an cheantair anois.  Tuigeann 

an Chomhairle Contae an tábhacht atá le turasóireacht ó thaobh fostaíocht a chruthú agus tacú le forbairt fiontair go háitiúil agus rinne sí coimisiúnú ar Straitéis nua Turasóireachta a ullmhú.  Sa chomhthéacs sin, iarrtar ort a bheith páirteach sa suirbhé gearr agus faoi rún seo le do chuid tuairimí a roinnt.